W związku z zamknięciem pierwszej tury zapisów na wykłady ogólnouczelniane, prosimy o sprawdzenie statusów zapisów w Wirtualnej Uczelni.

W związku z pogarszającą się sytuacją pandemiczną oraz w trosce o zdrowie studentów i pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego wprowadzony zostaje podwyższony stopień bezpieczeństwa.

Julia Rychwińska, zdobywczyni tytułu „Studentka Czerwca”, absolwentka socjologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, zwyciężyła w konkursie na „Studenta Roku 2019/2020”.

Legitymacje studenckie i doktoranckie w październiku i listopadzie można przedłużać od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do godzinny 14.00.

Julia Rychwińska, zdobywczyni tytułu „Studentka Czerwca”, absolwentka socjologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, zwyciężyła w konkursie na „Studenta Roku 2019/2020”.