Dział Nauczania i Współpracy z Oświatą informuje, że istnieje możliwość wyboru jako wykładu ogólnouczelnianego kursu o nazwie Inclusive education. Kurs prowadzony będzie dla studentów studiów stacjonarnych, w języku angielskim, w formie zdalnej.

Inclusive education – karta kursu (PDF 1,67 MB)

Chętne osoby prosimy o osobiste zapisanie się w Instytucie Pedagogiki Specjalnej (ul. Ingardena 4, pok. 109 w godzinach od 8.00 do 15.00) w nieprzekraczalnym terminie do 24 lutego 2017 r.

Kurs będzie prowadzony na platformie e-learningowej Litewskiego Uniwersytetu. Liczba miejsc jest ograniczona.

Jednocześnie informujemy, że zapisy na pozostałe wykłady ogólnouczelniane, które ruszają w terminach późniejszych, będą możliwe od dnia 11 marca 2017 r. za pośrednictwem systemu Wirtualna Uczelnia, o czym Państwa poinformujemy odrębnym komunikatem.