Wszyscy studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy z różnych powodów nie złożyli wniosku o stypendium socjalne na rok akademicki 2016/2017 we wrześniu i październiku 2016 r., mają teraz kolejną możliwość złożenia wniosku.

Wnioski o stypendium socjalne można składać w terminie od 1 do 31 marca 2017 r. W przypadku przyznania stypendium, będzie ono wypłacone z wyrównaniem od października 2016 r.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami na stronie pomocy materialnej.