Informujemy, że przyjmowanie wniosków o stypendia socjalne, rektora dla najlepszych studentów oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2017/2018 rozpocznie się od 3 lipca 2017 r.

Szczegółowe informacje i harmonogram dostępne są na stronie internetowej dotyczącej pomocy materialnej.