Prezesem KU AZS UP został ponownie dr Łukasz Lic uzyskując większość głosów.
Nowymi członkami Zarządu zostali:
1. mgr Paweł Leja
2. Katarzyna Smoter
3. mgr Tomasz Zacharski
4. Michał Furman
5. mgr Jakub Pieczara
6. mgr Władysław Werstiuk
7. Patrycja Józefek
8. Magdalena Derżko
9. Dariusz Cherjan