Nowa inicjatywa Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii

Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 6 grudnia 2018 r. rozpoczyna nową formę aktywności. Wszechnicę Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja zainauguruje seminarium naukowe „Wpływ standardów międzynarodowych na Konstytucję i system ustrojowy RP”. Seminarium poprowadzi prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia.

Wszechnica Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja stanowić ma nowe forum rozwoju myśli prawniczej. W ramach Wszechnicy odbywać się będą m.in.:

  • cykliczne seminaria naukowe wybitnych prawników reprezentujących różne dziedziny nauk prawnych;
  • konsultacje w Studenckiej Poradni Prawnej Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii.Cykliczne seminaria

W ramach Wszechnicy Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja odbywać się będą cykliczne seminaria wybitnych prawników reprezentujących różne dziedziny nauk prawnych (planowane są m.in. seminaria: sędziego Wojciecha Hermelińskiego dotyczące procesu wyborczego, sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego; profesorów uniwersyteckich). Seminaria składające się na powyższy cykl są adresowane przede wszystkim do sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników sądowych, jak również teoretyków nauk prawnych oraz studentów prawa.

Zarówno prelekcje wybitnych jurystów, jak i prowadzona po nich dyskusja, mają przysłużyć się pogłębianiu wiedzy prawniczej oraz formułowaniu wniosków o charakterze de lege lata, jak i de lege ferenda.


Studencka Poradnia Prawna

W ramach Wszechnicy Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja powstała Studencka Poradnia Prawna Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii. Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem bezpłatnej porady prawnej zapraszamy do siedziby poradni (budynek Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Podchorążych 2 w Krakowie, pokój: 46B) od 26 listopada 2018 r.:

  • w poniedziałki: 16.00–19.00
  • w piątki: 16.00–19.00

Koordynatorzy:
dr Łucja Kobroń-Gąsiorowska
dr Marcin Mazgaj


Patronat nad działalnością Wszechnicy Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja objęła Fundacja Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej PRO UNIVERSITATIS.

Pro Universitatis Logo


Więcej informacji o projekcie na stronie Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii