30 listopada 2018 r. w Klubie Studenckim „Bakałarz” odbyło się spotkanie ze starostami wszystkich kierunków i lat studiów niestacjonarnych I i II stopnia.

Na pytania studentów dotyczące regulaminu studiów, organizacji zajęć, stypendiów, zaplecza dydaktycznego oraz praktyk odpowiadali: Prorektor ds. Studenckich prof. Katarzyna Potyrała, Kierownik Zakładu „Historii Edukacji i Wychowania w Rodzinie” prof. Bożena Stawoska-Jundziłł, Kierownik Działu Nauczania i Współpracy z Oświatą Monika Topolnicka-Stolzman, Kierownik Biura Promocji Kamila Bielecka, Kierownik Biura Spraw Studenckich Łukasz Bandoła, przedstawicielka Samorządu Studentów Kamila Kowalczyk.