Łącznie 738 stypendiów za wybitne osiągnięcia przyznał w tym roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. 656 studentów otrzyma 15 000 złotych wsparcia finansowego, zaś do 82 doktorantów trafi po 25 000 złotych.

Jak poinformował resort nauki w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej, rektorzy uczelni z całej Polski nadesłali w tym roku ponad 1800 wniosków o przyznanie stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia. 1325 wniosków dotyczyło studentów, zaś 537 wniosków – doktorantów.

Wnioski oceniał zespół złożony z 24 ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Wnioski były oceniane metodą punktową. Punkty przyznawane były za poszczególne osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz za osiągnięcia w sporcie.

Na podstawie indywidualnych protokołów oceny zostały sporządzone listy rankingowe wniosków uszeregowanych według liczby punktów. Na ich podstawie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przyznaniu 656 stypendiów studentom i 82 stypendiów doktorantom. W roku akademickim 2018/2019 wysokość studenckiego stypendium Ministra wynosi 15 000 złotych, zaś doktoranckiego – 25 000 złotych.

Z przyjemnością informujemy, że pięciu studentów naszej Uczelni otrzymało te prestiżowe stypendia. Wśród nich znaleźli się:

  • Tomasz Paweł Ryrych – kulturoznawstwo i wiedza o mediach
  • Anna Wicher – matematyka
  • Magdalena Dyrda – turystyka i rekreacja
  • Aleksandra Krogulecka – wzornictwo
  • Weronika Dziepak – wzornictwo.

Gratulujemy.

Pełna lista stypendystów znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów dostępne są na stronie Biura Spraw Studenckich