Trwa rekrutacja na wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+ KA103

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o uruchomieniu naboru wniosków na zagraniczne wyjazdy stypendialne na studia realizowane w roku akademickim 2019/2020 w ramach Programu Erasmus+ dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego.

Na studia w ramach Programu Erasmus+ wyjechać mogą studentki i studenci, którzy:

  • mają za sobą co najmniej jeden rok studiów,
  • legitymują się odpowiednią średnią ocen ze studiów,
  • znają język wykładowy uczelni goszczącej w stopniu pozwalającym na udział w zajęciach i wykładach oraz korzystanie z literatury w tym języku,
  • uzyskali pozytywną opinię Pełnomocnika danego wydziału/instytutu.

Zgłoszenia można składać w pokoju 173 w terminie do 14 lutego 2019 r.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w wymianie, prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji i realizacji wyjazdów zamieszczonymi na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej.