Stowarzyszenie Naukowe Collegium Invisibile jest najstarszą w Polsce organizacją oferującą indywidualny system kształcenia. Poprzez współpracę z najwybitniejszymi przedstawicielami nauki oraz organizację wyjątkowych w skali kraju programów edukacyjnych Collegium zapewnia swoim członkom unikatowe możliwości rozwoju naukowego i działalności społecznej.

Studia w Collegium Invisibile to niepowtarzalna okazja do rozwoju naukowego dla studentów wszystkich kierunków, zarówno humanistyczno-społecznych, jak i ścisłych. Collegium oferuje możliwość rozwijania kompetencji naukowych oraz warsztatu badawczego.

Rekrutacja dotyczy osób studiujących na polskich uczelniach oraz osób studiujących za granicą, które posiadają polskie obywatelstwo. O członkostwo mogą ubiegać się studenci uczelni wyższych, będący w chwili składania aplikacji studentami II–III roku studiów pierwszego stopnia, I–II roku drugiego stopnia lub II–VI roku studiów jednolitych.

Rekrutacja do Collegium Invisibile składa się z dwóch etapów. W ramach pierwszego etapu ocenie podlegają nadesłane przez kandydata formularz oraz praca pisemna o charakterze naukowym (o objętości do ok. 3500 słów; po polsku lub angielsku, ew. w innym języku po konsultacji ze stowarzyszeniem). Drugi etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzająca predyspozycje i motywację kandydatów do studiowania w Collegium.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na stronie internetowej Stowarzyszenia.