Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza VIII edycję konkursu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019”. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest instytucją publiczną działającą na rzecz dialogu pomiędzy Polską a Rosją. Centrum wspiera i dofinansowuje projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów. Program kierowany jest do szkół, uczelni i organizacji pozarządowych. W dofinansowanych projektach może wziąć udział młodzież w wieku 13–26 lat.

VIII edycja konkursu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019”

Wnioski można składać do 15 marca 2019 r.

Informacje dotyczące konkursu na stronie internetowej organizatora. Szczegółowych informacji udziela Robert Śmigielski (tel. 22 295 00 44, e-mail smigielski@cprdip.pl).