Zapraszamy do zapoznania się z nową stroną Akademickiego Biura Karier UP, na której dostępne są informacje dotyczące doradztwa zawodowego, szkoleń i warsztatów, a także baza ofert pracy, praktyk i staży.

Informujemy, że osoby, które mają w swoich planach studiów wykłady ogólnouczelniane, zobowiązane są do dokonania na nie zapisu.

Akademia Ciekawych Myśli i Nauk zaprasza studentów i doktorantów krakowskich uczelni do udziału w Naukowych Warsztatach Projektowych. Tym razem tematem będzie AEROŻEL.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego poszukuje wolontariuszy do pomocy przy organizacji wydarzenia pt. „Białe noce w bibliotece, czyli tydzień z kulturą skandynawską”.

Instytut Informatyki Uniwersytetu Pedagogicznego zaprasza na bezpłatny kurs przygotowujący do uzyskania licencji operatora w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

5 października 2017 r. rozpocznie się głosowanie na Studenta Roku 2016/2017. Zachęcamy do udziału w plebiscycie!

Informujemy, że przez cały wrzesień, w tym wszystkie soboty, trwa przyjmowanie wniosków o stypendia socjalne, rektora dla najlepszych studentów oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2017/2018.

Chciałbyś poznać ludzi z całego świata, ich kultury oraz zwyczaje? Nawiązać międzynarodowe przyjaźnie? Podszlifować język obcy? Weź udział w Akcji „Mentor”!

Informujemy, że przyjmowanie wniosków o stypendia socjalne, rektora dla najlepszych studentów oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2017/2018 rozpocznie się od 3 lipca 2017 r.