Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej zorganizował konkurs na najlepszą pracę dyplomową wieńczącą studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite magisterskie oraz rozprawę doktorską.

Konkurs ma za zadanie nagrodzić osoby oraz organizacje i zespoły działające aktywnie na rzecz promowania kultury w środowisku akademickim.

Forum Kół Naukowych to nowa inicjatywa Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej mająca na celu wsparcie oraz aktywizację środowiska studenckich kół naukowych w całej Polsce.

Ruszyła 16. edycja konkursu Popularyzator Nauki. W konkursie mogą brać udział osoby, zespoły oraz instytucje, które w rzetelny i przystępny sposób opowiadają o nauce i zachęcają innych do odkrywania, jak działa świat.

W związku z zamknięciem pierwszej tury zapisów na wykłady ogólnouczelniane, prosimy o sprawdzenie statusów zapisów w Wirtualnej Uczelni.