W związku z realizacją projektu „ Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 20 lutego 2019 r. ogłaszamy rekrutację do Programu Rozwoju Kompetencji przedsiębiorczych.

Drodzy maturzyści, jak co roku ruszyliśmy w Polskę, aby spotkać się z Wami, poznać Was bliżej, opowiedzieć o naszym Uniwersytecie i ofercie edukacyjnej.

10 lutego 2019 r. odbył się wernisaż wystawy MUST SEE 2019. Projekty na niej prezentowane zostały wyselekcjonowane podczas Przeglądu See&Say, spośród 600 zgłoszeń z całej Polski. Kuratorami wystawy zostało 60 doświadczonych i cenionych ekspertów branży.

Informujemy, że osoby, które mają w swoich planach studiów w semestrze letnim zaplanowane wykłady ogólnouczelniane, zobowiązane są do dokonania na nie zapisu.

Z wielką przyjemnością informujemy, że studenci i absolwenci Uniwersytetu Pedagogicznego Jarosław Markowicz, Magdalena Węgrzyńska, Katarzyna Zawada, Dominika Godlewska, Julia Manderla i Aleksandra Kania zostali wyróżnieni w Przeglądzie Talentów See&Say, a ich prace zostaną pokazane na Wystawie MUST SEE.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza VIII edycję konkursu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019”.

Stowarzyszenie Naukowe Collegium Invisibile jest najstarszą w Polsce organizacją oferującą indywidualny system kształcenia. Poprzez współpracę z najwybitniejszymi przedstawicielami nauki oraz organizację wyjątkowych w skali kraju programów edukacyjnych Collegium zapewnia swoim członkom unikatowe możliwości rozwoju naukowego i działalności społecznej.

Do 1 marca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu stypendialnego dla studentów z województwa małopolskiego. Konkurs adresowany jest do studentów, których miejsce zamieszkania znajduje się w województwie małopolskim.

Biuro Spraw Studenckich i Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich Kół Naukowych ogłaszają konkurs o nagrodę Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na najlepiej prowadzoną stronę koła naukowego na portalu społecznościowym Facebook.

Za nami kolejne wybory „Studenta Miesiąca”. Tym razem komisja konkursowa wyróżniła Artura Lechowicza – studenta III roku bezpieczeństwa wewnętrznego. Naukową pasją naszego „Studenta Stycznia”, jak on sam przyznaje, jest szeroko zakrojone bezpieczeństwo, politologia oraz prawo.