Rektor i Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zapraszają na uroczyste rozpoczęcie 74. roku akademickiego w naszej uczelni.

Program Erasmus+ to program edukacyjny Unii Europejskiej realizowany w latach 2014–2020. W jego ramach studenci mogą ubiegać się o wyjazdy na praktyki w krajach uczestniczących w programie.

Adapciak to wyjazd integracyjno-szkoleniowy dla przyszłych studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Świetna zabawa, mnóstwo atrakcji, nowe znajomości, warsztaty i szkolenia – to pierwszy wyjazd studencki, na którym nie może Cię zabraknąć.

Od 31 sierpnia 2019 roku zmieni się organizacja ruchu samochodowego w tym rejonie. Zostanie także przywrócona płatna komunikacja autobusowa.

Stypendium Rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „UP na wakacjach”.

Informujemy, że przyjmowanie wniosków o stypendia socjalne, stypendia rektora oraz stypendia dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2019/2020 rozpocznie się 2 września 2019 r.

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów stacjonarnych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich oraz studenci lat starszych, którzy wcześniej nie złożyli podania o akademik, mogą ubiegać się o przyznanie prawa do zakwaterowania w Domu Studenckim w roku akademickim 2019/2020.

Rusza kolejna edycja konkursu o „Nagrodę im. Tadeusza Tertila” adresowanego do absolwentów uczelni wyższych zamieszkałych w Tarnowie lub powiecie tarnowskim.

3 lipca 2019 r. w siedzibie Radia Spektrum odbyło się uroczyste podsumowanie działalności Radia „Spektrum” w roku akademickim 2018/2019.