2 października 2019 roku rozpocznie się głosowanie online. Natomiast 8 października 2019 roku będzie można spotkać się osobiście z kandydatami do tytułu „Student Roku” w Klubie Studenckim Bakałarz.

 

Nowy regulamin studiów w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie opracowany został na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 17 kwietnia 2019 roku.
 

W związku z trwającymi modyfikacjami i dostosowywaniem struktury Uniwersytetu Pedagogicznego do wymogów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 1 października 2019 roku rozpoczyna działalność Centrum Obsługi Studenta.

1 października 2019 roku zapraszamy studentów pierwszych roczników na spotkania organizacyjne oraz inauguracje roku akademickiego 2019/2020.

Zachęcamy do składania wniosków o przyznanie Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020.

Dobiega końca remont ul. Karmelickiej.

Rektor i Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zapraszają na uroczyste rozpoczęcie 74. roku akademickiego w naszej uczelni.

Program Erasmus+ to program edukacyjny Unii Europejskiej realizowany w latach 2014–2020. W jego ramach studenci mogą ubiegać się o wyjazdy na praktyki w krajach uczestniczących w programie.

Adapciak to wyjazd integracyjno-szkoleniowy dla przyszłych studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Świetna zabawa, mnóstwo atrakcji, nowe znajomości, warsztaty i szkolenia – to pierwszy wyjazd studencki, na którym nie może Cię zabraknąć.

Od 31 sierpnia 2019 roku zmieni się organizacja ruchu samochodowego w tym rejonie. Zostanie także przywrócona płatna komunikacja autobusowa.