Krystian Dziewanowski, zdobywca tytułu „Studenta Maja”, absolwent grafiki projektowej i multimediów, zwyciężył w konkursie na „Studenta Roku 2018/2019”.

Chór Mieszany Educatus Uniwersytetu Pedagogicznego rozpoczął właśnie 20. sezon swojej działalności artystycznej. Tegoroczne otwarcie było szczególne, bowiem miało miejsca poza granicami naszego kraju.

Zespół ds. Personalizacji informuje, że legitymacje studenckie w październiku i listopadzie można przedłużać od poniedziałku do czwartku od godziny 9.00 do godzinny 14.00.

Informujemy, że osoby, które mają w swoich planach studiów wykłady ogólnouczelniane, zobowiązane są do dokonania na nie zapisu.

2 października 2019 roku rozpocznie się głosowanie online. Natomiast 8 października 2019 roku będzie można spotkać się osobiście z kandydatami do tytułu „Student Roku” w Klubie Studenckim Bakałarz.