Krystian Dziewanowski, zdobywca tytułu „Studenta Maja”, absolwent grafiki projektowej i multimediów, zwyciężył w konkursie na „Studenta Roku 2018/2019”.

W związku z zamknięciem pierwszej tury zapisów na wykłady ogólnouczelniane, prosimy o sprawdzenie statusów zapisów w Wirtualnej Uczelni.

Krystian Dziewanowski, zdobywca tytułu „Studenta Maja”, absolwent grafiki projektowej i multimediów, zwyciężył w konkursie na „Studenta Roku 2018/2019”.

Chór Mieszany Educatus Uniwersytetu Pedagogicznego rozpoczął właśnie 20. sezon swojej działalności artystycznej. Tegoroczne otwarcie było szczególne, bowiem miało miejsca poza granicami naszego kraju.

Zespół ds. Personalizacji informuje, że legitymacje studenckie w październiku i listopadzie można przedłużać od poniedziałku do czwartku od godziny 9.00 do godzinny 14.00.

Informujemy, że osoby, które mają w swoich planach studiów wykłady ogólnouczelniane, zobowiązane są do dokonania na nie zapisu.

2 października 2019 roku rozpocznie się głosowanie online. Natomiast 8 października 2019 roku będzie można spotkać się osobiście z kandydatami do tytułu „Student Roku” w Klubie Studenckim Bakałarz.

 

Nowy regulamin studiów w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie opracowany został na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 17 kwietnia 2019 roku.
 

W związku z trwającymi modyfikacjami i dostosowywaniem struktury Uniwersytetu Pedagogicznego do wymogów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 1 października 2019 roku rozpoczyna działalność Centrum Obsługi Studenta.

1 października 2019 roku zapraszamy studentów pierwszych roczników na spotkania organizacyjne oraz inauguracje roku akademickiego 2019/2020.