Informujemy, iż w sobotę – 22 września br., rozpoczynają się prace związane z przebudową ciągu ulic Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej. W związku z modernizacją ulic, zostaną zawieszone kursy tramwajowe na odcinku od Teatru Bagatela do Bronowic. Pojawi się autobusowa komunikacja zastępcza.

Informujemy, że przyjmowanie wniosków o stypendia socjalne, rektora dla najlepszych studentów oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2018/2019 rozpocznie się 16 lipca 2018 r. Szczegółowe informacje i harmonogram dostępne są na stronie internetowej Biura Spraw Studenckich.

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów stacjonarnych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich oraz studenci lat starszych, którzy wcześniej nie złożyli podania o akademik, mogą ubiegać się o przyznanie prawa do zakwaterowania w Domu Studenckim w roku akademickim 2018/2019.

Informujemy, że istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019. Wnioski należy składać we właściwym dziekanacie w terminie do 14 września 2018 r.

Informujemy, że istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019. Wnioski należy składać we właściwym dziekanacie w terminie do 14 września 2018 r.

Rozpoczęła się właśnie kolejna, 12. edycja konkursu Tadeusza Tertila na pracę dyplomową o tematyce związanej z Tarnowem lub powiatem tarnowskim.

Informujemy, że przyjmowanie wniosków o stypendia socjalne na rok akademicki 2018/2019 rozpocznie się 5 czerwca 2018 r. i potrwa do 29 czerwca 2018 r.

Informujemy, że rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o przydzielenie prawa do zakwaterowania w domach studenckich w roku akademickim 2018/2019.

Zachęcamy do składania wniosków o stypendia Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapere Auso na rok akademicki 2018/2019. O stypendia Fundacji mogą ubiegać się studenci posiadający szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe oraz artystyczne.

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Kształcenia dzień 18 maja 2018 r. będzie wolny od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.