Dom Studencki „Za Kolumnami”

Dom Studencki „Za Kolumnami”

ul. Armii Krajowej 9a
30-150 Kraków
tel. (+48 12) 662 70 00
ach@up.krakow.pl
recepcja@up.krakow.pl

  Strona internetowa Akademickiego Centrum Hotelowego