w roku akademickim 2019/2020

Kierunek studiówOpłata za naukę w roku akademickim 2019/2020 (PLN)
I rokII rokIII rokIV rok
administracja 3700 3700 3700
architektura informacji 3600
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 3400 3400
bezpieczeństwo narodowe 3900
bezpieczeństwo państwa 3900 3700 3700
bezpieczeństwo wewnętrzne 3700
bezpieczeństwo zdrowotne 3900
biologia 4200 4200 4200
edukacja techniczno-informatyczna 4000 3700 3700 1850
ekonomia społeczna 3700
etyka – mediacje i negocjacje 4200
filologia angielska 4700 4700 4700
filologia germańska 4600 4600 4600
filologia polska 3600
filozofia 4200
geografia 4000
gospodarka przestrzenna 4000
historia 3400 3400 3600
informatyka 4000 3600 3600 – 
inżynieria bezpieczeństwa 4000
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 3600
matematyka 4200 3800 3800
pedagogika 3800 3900 3900
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 4000 4000
pedagogika specjalna 4000 4000
politologia 3200
polityka społeczna 4200
praca socjalna 3700 3700 3700
socjologia 4200 3700 3700
stosunki międzynarodowe 3400 3400
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe 3400
turystyka i rekreacja 4000 4000 4000
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi 4200
zarządzanie w służbach społecznych 3700

 

Podstawa prawna