Cudzoziemcy studiujący na Uniwersytecie Pedagogicznym w roku akademickim 2017/2018 wnoszą opłatę za naukę na studiach stacjonarnych semestralnie.

Opłata za każdy semestr nauki na studiach stacjonarnych wynosi 500 euro (EUR).

Dane do wpłat

Numer rachunku dla wpłat w złotych polskich (PLN) 71124047221111000048524687
Numer rachunku dla wpłat w euro (EUR) 78124047221978000048516422
SWIFT CODE (BIC) PKOPPLPW

Bank PEKAO S.A. Oddział w Krakowie
ul. Szpitalna 15
31-024 Kraków

Studentowi, który zalega z opłatą za studia, nie może zostać wydana legitymacja studencka bądź przedłużona jej ważność.

Podstawa prawna: Zarządzenie nr R/Z.0201-27/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłat przez cudzoziemców za studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018