dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł, prof. UP
bozena.stawoska-jundzill@up.krakow.pl,  bozena.staw-jun@wp.pl
telefon 693 113 577

Wszelkie pytania proszę kierować na adresy mailowe. Istnieje również możliwość umówienia spotkania.

 

 

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia

dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł, prof. UP – przewodnicząca
dr Dorota Żurek
dr hab. Magdalena Mikołajczyk, prof. UP
dr Lech Kolasiński
dr Agnieszka Kowalska
dr Katarzyna Pabis-Cisowska
dr hab. Joanna Łukasik, prof. UP
dr Olga Wyżga
dr hab. Tomasz Bryndal, prof. UP
mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
mgr Piotr Kciuk
dr hab. Mariusz Misztal, prof. UP
dr Mateusz Szast
mgr Łukasz Bandoła
dr Małgorzata Trojańska
mgr Monika Topolnicka-Stolzman
dr inż. Paweł Kurtyka
mgr inż. Emanuel Studnicki
Joanna Bojarska – przedstawicielka Samorządu Studentów
Joanna Surma – przedstawicielka Samorządu Studentów

Podstawa prawna
Decyzja nr R/D.0201-22/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Cele Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia:

  • Ocena i weryfikacja jakości kształcenia w Uniwersytecie oraz wypracowanie i wdrażanie polityki systematycznego doskonalenia jakości kształcenia.
  • Nadzorowanie i monitorowanie systemu jakości.
  • Popularyzacja działań projakościowych.

 

 

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia

Funkcjonowanie systemu oparto na zasadzie doskonalenia, realizowanego w czterech etapach, które odpowiadają cyklowi Deminga (ang. Plan-Do-Check-ACt). Zadaniem systemu jest dążenie do identyfikacji i zdefiniowania procesów pozwalających na realizację zadań stawianych w procesie kształcenia w systemie szkolnictwa wyższego. Mając na uwadze procesy planowania, wdrażania, monitorowania i stałego doskonalenia jakości kształcenia oraz zmian dokonanych w strukturze Uczelni wynikających między innymi z potrzeb dostosowania się do ustawy Konstytucja dla Nauki, oraz czynników warunkujących realizację zapisów znowelizowanej strategii Uniwersytetu w obszarze Wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia wprowadza się zmiany w zakresie utworzenia struktury i powołania Wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, form jego działania oraz zadań.

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R/Z.0201-92/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie Wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie