Studia I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne 

 

Cel studiów

Celem studiów na kierunku socjologia jest wykształcenie absolwenta, który będzie posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne w zakresie socjologii. Umożliwią mu one podjęcie pracy w instytucjach i dziedzinach, gdzie mają zastosowanie socjologiczna wiedza, a także socjologiczne metody i techniki badawcze. Ukończenie studiów I stopnia daje możliwość kontynuowania edukacji na studiach II stopnia oraz studiach podyplomowych.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada ogólną wiedzę o rodzajach struktur, więzi i instytucji społecznych oraz rządzących nimi regułach. Zna najważniejsze szkoły i kierunki socjologii i rozumie różnice między nimi. Zna także metody i techniki (zarówno ilościowe jak i jakościowe), którymi posługuje się socjologia jako nauka społeczna. Absolwent potrafi zastosować wspomnianą wiedzę, a także metody i techniki do konkretnych problemów społecznych społeczeństwa polskiego. Potrafi prognozować skutki konkretnych procesów i zjawisk społecznych z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi, a także posługiwać się systemami normatywnymi oraz konkretnymi normami i regułami w celu rozwiązywania konkretnych zadań z zakresu studiowanej dyscypliny. Wreszcie absolwent posiada kompetencje społeczne umożliwiające mu prawidłowe identyfikowanie i rozstrzyganie dylematów związanych z wykonywaniem zawodu socjologa/badacza społecznego, jak również uczestnictwo w przygotowaniu i realizacji projektów społecznych.

 

Kontakt

Instytut Filozofii i Socjologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 242
tel. 12 662 62 23
ifis@up.krakow.pl