Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne

 

Cel studiów

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku Digital Design jest ukształtowanie kompetentnego artysty oraz w zależności od wybranej specjalności: nauczyciela lub organizatora działań twórczych mającego rozległą świadomość kontekstów społecznych, kulturowych i artystycznych swojej pracy. Rozumiejącego złożony charakter i dynamikę procesów społecznych i kulturowych oraz znaczenie twórczości indywidualnej oraz struktur i instytucji edukacyjnych i kulturalnych dla poszczególnych osób i dla całości życia społecznego. Potrafiącego współpracować i kierować pracą z różnymi odbiorcami w ramach szerokiej gamy publicznych i niepublicznych instytucji kulturalnych i edukacyjnych. Posługującego się pełnym spektrum współczesnych środków artystycznych, świadomego aktualnych zagadnień kultury i sztuki. Aktywnie uczestniczącego w bieżącym dyskursie artystycznym.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę z zakresu sztuk pięknych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru grafiki projektowej, co umożliwia mu podejmowanie samodzielnych twórczych działań. Dysponuje wiedzą dotyczącą funkcji sztuki w kulturze i społeczeństwie. Jest przygotowany do samodzielnej pracy projektowej w aspekcie tworzenia multimedialnego przekazu.

Absolwent sprawnie posługuje się narzędziami informatycznymi, w szczególności technologiami stosowanymi w Internecie, grafiką i animacją komputerową. Potrafi planować i realizować rozbudowane projekty multimedialne, w tym kompleksowe kampanie promocyjne wykorzystując techniki audio oraz wideo. Posiada szerokie umiejętności tworzenia elementów rzeczywistości wirtualnej, Digital Craft, poruszania się w obszarze wizualnego projektowania aplikacji i projektów hipermedialnych. Absolwent w swych działaniach wykazuje się inwencją i kreatywnością.

Absolwent jest przygotowany do samodzielnej pacy jako grafik komputerowy, webdesigner, webdeveloper, desktop publisher, 2d artist, concept artist, animator, art director, twórca animacji komputerowych, ekspert ds. multimediów, a także pracy w wydawnictwach, telewizji, agencjach graficznych i multimedialnych, agencjach reklamowych, instytucjach wystawienniczych, centrach promocji, itp.

 

Kontakt

Katedra Multimediów
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 179
tel. 12 662 61 41, 12 662 66 72
insztuki@up.krakow.pl