Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne 

 

Cel studiów

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku informatyka jest przygotowanie absolwentów posiadających kompleksową wiedzę i umiejętności informatyczne w zakresie tzw. kompetencji twardych – ścisłych i analitycznych (programowania, konfiguracji systemów informatycznych, tworzenia architektury oprogramowania, projektowania baz danych) oraz kompetencji miękkich, koncentrujących się na umiejętnościach osobistych oraz interpersonalnych (pracy zespołowej, umiejętności organizacji i tworzenia modelu pracy oraz delegowania zadań).

Zaplanowany proces edukacyjny ma na celu ukształtowanie profilu absolwenta uwzględniającego jego osobiste preferencje, wynikające z posiadanych zdolności i upodobań oraz rozpoznanych potrzeb na rynku branży IT.

Celem studiów jest również przygotowanie absolwentów do pracy w krajowych i międzynarodowych środowiskach pracy i zespołach projektowych.

Odpowiadając na potrzeby współczesnego rynku pracy, w trakcie studiów kładzie się nacisk na poznawanie uniwersalnych standardów wykonywania zawodu, nowoczesnych metod i narzędzi w zakresie wykonywania usług informatycznych, stąd absolwent kierunku informatyka może wykorzystać zdobytą wiedzę, umiejętności i kompetencje nie tylko w klasycznych zawodach informatycznych, takich jak programista, administrator sieci czy baz danych, ale również w nowych pojawiających się na rynku pracy profesjach związanych z rozwojem mediów społecznościowych.

 

Sylwetka absolwenta

Proponowana oferta edukacyjna ukierunkowana jest na obszar charakteryzujący się dużym zapotrzebowaniem na specjalistów z zakresu nowych technologii, wykształconych w profilu praktycznym. Stąd absolwent ma szeroką wiedzę interdyscyplinarną z zakresu projektowania systemów informatycznych i multimedialnych, umożliwiającą szybką adaptację do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. Dobrze orientuje się w najważniejszych kierunkach rozwoju wiedzy z obszaru informatyki oraz innowacjach i wdrożeniach z zakresu nowych technologii. Cechuje się umiejętnością integrowania wiedzy z różnych dziedzin w celu tworzenia wielofunkcyjnych projektów.

Absolwent jest przygotowany do samodzielnej pracy projektowej, w tym do projektowania baz danych, aplikacji i systemów informatycznych. Absolwent jest przygotowany do analizy problemów informatycznych i ich klasyfikacji pod kątem złożoności. Dysponuje niezbędną wiedzą matematyczną oraz umiejętnościami profesjonalnego posługiwania się najnowszymi narzędziami i środkami informatyki do tworzenia modeli matematycznych, optymalizacyjnych i decyzyjnych.

Absolwent jest również przygotowany do formułowania ocen i wyrażania własnych poglądów na tematy informatyczne w dyskusjach zarówno ze specjalistami jak i osobami spoza branży IT. Potrafi dzielić się wiedzą i jest przygotowany do roli animatora działań na rzecz edukacji cyfrowej. Absolwent kierunku zna mechanizmy współczesnej gospodarki, w szczególności jej sektorów związanych z nowymi technologiami i e-usługami oraz relacji między rozwojem technik informatycznych, a rozwojem społeczno-gospodarczym. Orientuje się w możliwościach wdrożeniowych, systemie patentowym w Polsce i za granicą (aspektach prawnych) oraz możliwościach pozyskiwania funduszy w celu wsparcia i rozwoju firmy oraz tworzonych produktów.

Absolwent posiada umiejętność współdziałania oraz pracy w grupie w zgodzie z zasadami prawnymi i etycznymi. Wykorzystuje środowisko i narzędzia pracy zdalnej. W swym działaniu wykazuje się inwencją, kreatywnością i wrażliwością estetyczną.

 

Kontakt

Instytut Informatyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 403N
tel. 12 662 63 22
katedra@up.krakow.pl