Studia II stopnia, 2-letnie, niestacjonarne

 

Cel studiów

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku odnowa biologiczna o profilu akademickim jest:

  • nabycie wiedzy w zakresie interdyscyplinarnej problematyki i metodologii badawczej w obszarze nauk przyrodniczych i medycznych, które wymagają zastosowania zaawansowanych narzędzi badawczych;

  • integrowanie wiedzy z różnych dziedzin celem wyjaśniania złożonych zjawisk i procesów przyrodniczych;

  • poznanie i stosowanie nowoczesnych metod służących poprawie zdrowia i utrzymania dobrej kondycji;

  • ukształtowanie umiejętności planowania i wykonania zadania badawczego z wykorzystaniem polskiej i zagranicznej literatury naukowej oraz podejścia krytycznego w interpretacji zebranych danych empirycznych i wnioskowaniu;

  • przygotowanie do świadomego i systematycznego aktualizowania wiedzy przyrodniczej oraz posługiwania się zasadami bioetycznymi, przy rozstrzyganiu problemów praktycznych w trakcie indywidualnych i zespołowych projektów badawczych

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent w czasie studiów drugiego stopnia na kierunku odnowa biologiczna uzyskuje wiedzę i praktykę potrzebną m.in. do: zorganizowania i kierowania salonami odnowy biologicznej, centrami SPA itp. Posiada pogłębioną teoretycznie wiedzę (zgodnie ze specjalnością uzyskaną na pierwszym stopniu studiów) pozwalającą na właściwe zaplanowanie i profesjonalne wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających.

Absolwent prawidłowo odczytuje wyniki badań, w razie potrzeby udziela pierwszej pomocy przedmedycznej. Jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i ustalania jego zastosowania; stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem, także do samodzielnego wykonania niektórych z nich. Jest przygotowany do ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem, chirurgiem plastycznym, oraz lekarzami medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry; dbałości o pielęgnację ciała i urody; udzielania fachowej pomocy osobom nie tylko ze skórą zdrową, ale również z jej defektami i chorobami.

Absolwent jest przygotowany do pracy w ośrodkach rekreacji i sportu, ośrodkach wypoczynkowych i sanatoryjnych jak również w jednostkach skupiających się na kształtowaniu prawidłowej sylwetki ciała, dbaniu o zrównoważony rozwój układu mięśniowego, oraz ruchowego. Ma ukształtowaną umiejętność nawiązywania właściwego kontaktu z potencjalnymi klientami/pacjentami, oceny ich sylwetki, edukacji w zakresie doboru odpowiedniej aktywności ruchowej i ćwiczeń fizycznych oraz zapewnienia im komfortu psychicznego i relaksu podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych; twórczego działania w zakresie poprawy estetyki i piękna ludzkiego ciała.

Ukończenie tego kierunku daje również absolwentowi podstawę do ubiegania się o pracę jako przedstawiciel firm kosmetycznych, farmaceutycznych i chemicznych a zajęcia z zakresu medycyny niekonwencjonalnej, dietetyki oraz zarządzania dają podstawę do rozwoju w zakresie trenera personalnego.

 

Kontakt

Instytut Biologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 229N
tel. 12 662 78 20
ibiol@up.krakow.pl