Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne

 

Cel studiów

Absolwent studiów niemcoznawczych i środkowoeuropejskich posiada wiedzę, umiejętności i kompetencję społeczną, które sprawiają, iż – jeśli nie zdecyduje się kontynuować naukę w ramach studiów III stopnia (studia doktoranckie) – może z powodzeniem pełnić wiele ról społecznych i politycznych oraz podjąć każdą pracę umysłową o charakterze urzędniczym, menadżerskim, eksperckim itd., która wiąże się z kontaktami polsko-niemieckimi. Z tematyką tą związanych jest bardzo wiele miejsc pracy, a liczba ich wciąż wzrasta. Jest tak, ponieważ:

  • stale zwiększa się rola RFN w Unii Europejskiej i świecie, a wraz z nią zainteresowanie tym krajem i zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę o nim (praca dla dziennikarzy, analityków, dyplomatów);

  • liczba niemieckich partnerstw, jakie mają polskie województwa, miasta, gminy i powiaty znacznie przekroczyła tysiąc, rozrasta się także współpraca transgraniczna i przygraniczna (praca w urzędach wszystkich szczebli);

  • Niemcy są największym partnerem handlowym Polski, a na terenie Polski zainwestowało bardzo wiele niemieckich przedsiębiorstw (praca dla firm i korporacji);

  • pula potencjalnych stanowisk pracy dla absolwenta Niemcoznawstwa relatywnie powiększa się, jeśli wziąć pod uwagę współpracę Polski z Austrią i Szwajcarią.

Dodatkowo, wiedza i umiejętności , nabyte podczas studiów w Pradze i w ramach współpracy z czeskimi nauczycielami akademickimi i studentami, czynią absolwenta studiów w zakresie niemcoznawstwa na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie jeszcze bardziej atrakcyjnym na rynku pracy.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów niemcoznawczych i środkowoeuropejskich zdobędą szeroką interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności i kompetencje w unikatowej na skalę międzynarodową polsko-niemiecko-czeskiej konfiguracji. Będą mogli z powodzeniem podejmować pracę w: administracji państwowej i samorządowej, w różnych firmach i korporacjach, w międzynarodowych placówkach kulturalno-oświatowych, w galeriach sztuki i muzeach oraz rządowych i pozarządowych organizacjach współpracujących z krajami niemieckiego i czeskiego obszaru językowego.

 

Kontakt

Instytut Historii i Archiwistyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 324
tel. 12 662 61 82
historia@up.krakow.pl