Dyrekcja

Dyrektor
dr hab. Władysław Kolasa, prof. UP

Zastępca
dr hab. Aleksandra Budrewicz, prof. UP

 

O Szkole Doktorskiej

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie rozpoczęła działalność w roku 2019. Kształci doktorantów w następujących dyscyplinach:

 • filozofia
 • historia
 • językoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • pedagogika
 • nauki o polityce i administracji
 • matematyka
 • nauki biologiczne
 • nauki fizyczne
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
 • nauki o bezpieczeństwie
 • nauki o Ziemi i środowisku

 

Biuro Szkoły Doktorskiej

Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 31c
telefon 12 662 64 41
szkola.doktorska@up.krakow.pl 

strona internetowa Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego