• 31 maja: ogłoszenie zasad rekrutacji
  • 22 lipca – 31 sierpnia: rejestracja elektroniczna
  • 2–5 września: uzupełnianie dokumentacji (dotyczy dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki)*
  • 6–9 września: część I rekrutacji (ocena projektu badawczego oraz analiza osiągnięć)
  • 9 września: ogłoszenie wyników części I, zawiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
  • 16 września: część II rekrutacji (rozmowa kwalifikacyjna)
  • 16 września: ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego
  • 17–20 września: potwierdzenie chęci podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej
  • 23 września: wpis do Szkoły Doktorskiej
  • 24–30 września: wpisy uzupełniające

* dotyczy przypadków, w których ze względu na rozmiar lub postać fizyczną dokumentacji/osiągnięć nie można ich przesłać przez system rekrutacyjny. Dokumentację tego typu należy złożyć osobiście w Biurze Szkoły Doktorskiej (ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 31a) od 2 do 5 września 2019 r.

Podstawa prawna
Zarządzenie nr R/Z.0201-23/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie