Dr Małgorzata Lebda z Instytutu Nauk o Informacji UP została laureatką Nagrody im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Orfeusz za najlepszy tom poetycki roku 2016.

Nagroda im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Orfeusz przyznawana jest za wybitne osiągnięcia współczesnej polskiej liryki – oryginalne, zachowujące bezpośredniość wyrazu, bezkompromisowe pod względem artystycznym. Organizatorami nagrody są Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu i Stowarzyszenie Leśniczówka Pranie.

Dr Małgorzata Lebda została nagrodzona za tom wierszy „Matecznik”.

Informacje o przyznaniu Orfeuszy 2017 i galeria zdjęć