Ogłoszono wyniki dwóch konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), w których Uniwersytet Pedagogiczny był wnioskodawcą i otrzymał dofinansowanie na realizację poniższych projektów.

  • W ramach projektu „UProgu Kariery” zaplanowano wsparcie dla Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Pedagogicznego oraz studentów/studentek studiów stacjonarnych I i II stopnia. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 527 243,50 zł. Celem głównym projektu jest poszerzenie zakresu i jakości usług, świadczonych przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Pedagogicznego, które rozwiną kompetencje związane z wejściem na rynek pracy u co najmniej 720 studentów/studentek studiów stacjonarnych I i II stopnia Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej do końca czerwca 2020 roku.
    Lista rankingowa pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie projektów
  • W ramach projektu „Kreatywni, innowacyjni, z doświadczeniem” realizowanego wśród studentów Wydziału Sztuki zaplanowano realizację staży zawodowych. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 535 947,60 zł. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji dostosowanych do potrzeb rynku pracy u studentów/studentek studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunkach: Digital Design, Grafika, Wzornictwo realizowanych na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej poprzez skierowanie 45 osób na wysokiej jakości staże do końca marca 2019 roku.
    Lista rankingowa pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie projektów

Serdecznie zapraszamy do współpracy przy okazji kolejnych projektów inicjowanych przez Biuro Rozwoju w ramach planowanych konkursów.