28 września 2017 r. w Sali Senackiej UP odbyło się uroczyste spotkanie z pracownikami naukowymi naszej Uczelni, którzy w bieżącym roku odchodzą na emeryturę.

Spotkanie poprowadził JM Rektor UP prof. Kazimierz Karolczak. W wydarzeniu uczestniczyli również Prorektor ds. Studenckich prof. Katarzyna Potyrała, Kanclerz UP Małgorzata Grzelewska, Rzecznik UP Dorota Rojek-Koryzna oraz dziekani wydziałów. W przemówieniu powitalnym JM Rektor podziękował emerytowanym pracownikom za ich trud, pracę oraz poświęcenie włożone w rozwój Uczelni oraz kształcenie studentów. Wszyscy pracownicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

fot. Marcin Kania, Aleksandra Ciejka