Dr Justyna Kotowicz z Instytutu Pedagogiki Specjalnej UP została laureatką V edycji konkursu Mobilność Plus Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem programu „Mobilność Plus” jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki.

  • Kierownik projektu: dr Justyna Kotowicz
    Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
    Tytuł projektu: Czy dwujęzyczność migowo-mówiona ma znaczenie dla funkcjonowania poznawczego słyszących dzieci mających głuchych rodziców
    Przyznane środki: 161 000 zł