9 października 2017 r. Uniwersytet Trzeciego Wieku działający na Uniwersytecie Pedagogicznym uroczyście zainaugurował kolejny rok akademicki.

Inauguracja piątego roku działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Pedagogicznym zgromadziła około stu Słuchaczy. Na uroczystość przybyły Władze naszej Uczelni oraz Dziekan Wydziału Pedagogicznego i członkowie Rady Programowej UTW. Dziekan UTW prof. UP Zofia Szarota przedstawiła krótką informację o społeczności uczących się Seniorów i planie pracy w nowym roku akademickim. Przybyli na uroczystość Goście skierowali okazjonalne słowa do Słuchaczy. Prorektor ds. Studenckich prof. UP Katarzyna Potyrała wraz z Dziekanem Wydziału Pedagogicznego prof. UP Ireneuszem Świtałą wręczyli indeksy nowym Studentom i przyjęli od nich ślubowanie. JM Rektor prof. Kazimierz Karolczak ogłosił rok akademicki otwartym i wybrzmiała pieśń Gaudeamus. Wykład inauguracyjny prof. Kazimierza Karolczaka (o rodzie Sapiehów) został przyjęty przez Słuchaczy z ogromnym zainteresowaniem.

fot. Marcin Kania