Dr Anna Winiarczyk-Raźniak z Instytutu Geografii UP otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 1 na realizację wyjazdu badawczego do Meksyku.

MINIATURA 1 (pojedyncze działanie naukowe):

  • kierownik projektu: dr Anna Winiarczyk-Raźniak
    jednostka: Instytut Geografii
    tytuł projektu: Przestrzenno-kulturowy wymiar poziomu życia. Przykład społeczności jukatańskich Majów (okres realizacji: rok 2017/2018)
    przyznane środki: 35 560 zł