7 listopada 2017 r. w auli głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odbyło się spotkanie ze starostami wszystkich kierunków i lat studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Na pytania studentów dotyczące regulaminu studiów, organizacji zajęć, stypendiów, zadań opiekunów roku oraz wyborów do Samorządów Studentów odpowiadali: Prorektor ds. Studenckich prof. Katarzyna Potyrała, Kanclerz - Małgorzata Grzelewska, Kierownik Działu Nauczania i Współpracy z Oświatą – Monika Topolnicka-Stolzman, Kierownik Biura Spraw Studenckich – Łukasz Bandoła, Kierownik projektu Uczelnia.XP – Edyta Kowalik, Kierownik Biura Promocji – Kamila Dąbrowa, przedstawiciel Zespołu ds. Personalizacji – Piotr Kondraciuk i z Samorządu Studentów - Kamil Firmanty.

fot. Marcin Kania