W dniach 3-4 października 2017 r. odbyło się spotkanie „EU suport for academic cooperation”, współorganizowane przez Komisję Europejską oraz Uniwersytet w El Salvador, mające na celu aktywizację współpracy państw UE z instytucjami edukacyjnymi krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

Głównym polem przyszłej współpracy będzie program Erasmus+ KA107 – wymiana kadry dydaktycznej, administracyjnej oraz studentów. Jednostki naukowo-badawcze zachęcamy również do poszukiwania wśród krajów regionu partnerów do realizacji innych projektów w ramach Erasmus+.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z krajami tego regionu zachęcamy do aktywnego włączenia się w działania Biura Współpracy Międzynarodowej.