Przez dwa dni (16-17 listopada 2017 r.) eksperci z całej Polski zajmujący się tematyką kształcenia kadry nauczycielskiej debatowali na Uniwersytecie Pedagogicznym nad koniecznością wprowadzenia zmian systemowych.

Wyznaczenie kryteriów rekrutacyjnych już na początku drogi edukacji przyszłego nauczyciela, wprowadzenie państwowego egzaminu końcowego, konieczność stałego monitorowania nabywania kwalifikacji zawodowych pedagogów, a także regulacja procedury awansu zawodowego nauczycieli – to tylko niektóre z tematów omawianych na konferencji.

Podczas spotkania Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. Kazimierz Karolczak zwrócił uwagę na rolę praktyk zawodowych prowadzonych na etapie studiów. „Dydaktyk musi być praktykiem, a nie teoretykiem, by spełnić się jako świetny pedagog i wychowawca” – podkreślił podczas wystąpienia prof. Kazimierz Karolczak. Przypomniał także historyczną rolę Uniwersytetu Pedagogicznego, który od momentu powstania podejmował wyzwania związane z kształceniem polskiej kadry pedagogicznej.

Konferencja „O nową jakość kształcenia nauczycieli” została zorganizowana przez Uniwersytet Pedagogiczny oraz Polską Komisję Akredytacyjną na czele z prof. Krzysztofem Diksem. Gośćmi specjalnymi byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej – Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego Anna Dakowicz-Nawrocka, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Zastępca Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wyższego Elżbieta Paziewska, a także Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu dr Katarzyna Król.

fot. Marcin Kania