Kapituła nagrody Stowarzyszenia Historyków Starożytności za najwybitniejszą książkę poświęconą starożytności opublikowaną w 2016 r. uznała książkę Profesora Marka Wilczyńskiego zatytułowaną Gejzeryk i "czwarta wojna punicka" opublikowaną przez wydawnictwo Napoleon V (Oświęcim 2016).

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną zrzeszającą historyków starożytności. Jego celem jest prowadzenie działalności naukowej i popularyzatorskiej w dziedzinie szeroko pojmowanej historii starożytnej, poprzez inspirowanie i inicjowanie przedsięwzięć z nią związanych.

Oficjalne wręczenie nagrody nastąpi 25 lutego 2018 r. w Sali Kolumnowej Uniwersytetu Warszawskiego.


Gratulujemy!