10 stycznia podpisano akt notarialny dotyczący ustanowienia Fundacji Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Komisji Edukacji Narodowej PRO UNIVERSITATIS. Akt podpisany został przez Fundatora - Rektora prof. Kazimierza Karolczaka i notariusz Sylwię Barutowicz-Wieczorek obecności w Agnieszki Przyłuckiej z Biura Rozwoju Uniwersytetu, oraz mecenasa Dawida Wielgusa.

Głównym celem fundacji będzie rozwój infrastruktury Uniwersytetu w zakresie zasobów naukowo – badawczych, dydaktycznych, sportowych i rekreacyjnych, informatycznych, bibliotecznych i archiwalnych, administracyjnych i socjalnych, w tym w szczególności ich budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja.

 Fundacja będzie miała także za zadanie podejmowanie działań w obszarze podnoszenia jakości prac naukowo – badawczych Uczelni, współpracę międzynarodową, wpierać będzie Uczelnię w obszarze rozwoju kompetencji pracowników, podejmować działania na rzecz promowania działalności i osiągnięć naukowo – badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych.

Fundacja ma być również wsparciem dla Uniwersytetu Pedagogicznego w obszarze kształtowania więzi i rozwoju współpracy z jego absolwentami, prowadzić będzie działalność naukową i badawczą wspomagającą rozwój nauki, wynalazczości i innowacyjności.

Do innych działań Fundacji należeć będzie wspieranie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, podejmowanie działań w obszarze transferu technologii do otoczenia społeczno – gospodarczego, podejmowanie działań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym m.in. podnoszenie jakości w obszarze kształcenia dzieci i młodzieży, promowanie idei lifelong learning (LLP), wspieranie i rozwój innowacyjnych form nauczania, organizowanie prorynkowych projektów edukacyjnych, w tym także dla seniorów, oraz szeroko zakrojona działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju Uczelni.

 

fot. Dorota Rojek

26781671 1565181430183643 54668319 o  26827795 1565181383516981 1411855093 o