W dniach 8 – 9 stycznia 2018 r. na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie gościliśmy 30 studentów Uniwersytetu w Hong Kongu. Spotkanie zostało zorganizowane przez Wydziałową Komisję ds. Umiędzynarodowienia Badań i Procesu Kształcenia oraz Koło Naukowe Wolontariatu działające przy Instytucie Pracy Socjalnej w Krakowie.

Spotkanie 8 stycznia 2018 r. rozpoczęło się prezentacją Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przygotowaną przez studentki z Koła Naukowego Wolontariatu - Marzenę Jawór, Anetę Miśkowiec, Justynę Durnaś, Klaudię Kowalską, Annę Fludzińską, Teresę Rynduch. Następnie studenci z Uniwersytetu w Hong Kongu, krótko zaprezentowali swoją uczelnię.

W kolejnej części spotkania odbyły się warsztaty nt. Problemów społeczności romskiej w Polsce, które przygotowała i prowadziła dr Kinga Orzeł-Dereń z Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Następnie studenci wzięli udział w warsztatach nt. Polskie tradycje Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przygotowanych przez studentki z Koła Naukowego Wolontariatu pod kierunkiem opiekuna - dr Katarzyny Jagielskiej. Studenci z Hong Kongu przygotowali warsztaty nt. Tradycje Chińskiego Nowego Roku w Hong Kongu. W tym dniu w spotkaniu czynny udział brali studenci Instytutu Pracy Socjalnej.

W dniu 9 stycznia 2018 r. studenci Uniwersytetu w Hong Kongu spotkali się z Dziekanem Wydziału Pedagogicznego dr. hab. Ireneuszem M. Świtałą, prof. UP. Wzięli również udział w warsztatach nt. Wykorzystanie dramy w edukacji, które przygotowała mgr Kinga Sobieszczańska z Instytutu Nauk o Wychowaniu oraz warsztatach budowania zespołów przeprowadzonych przez dr Katarzynę Jagielską z Instytutu Pracy Socjalnej i dr Annę Mróz z Instytutu Nauk o Wychowaniu. Spotkanie było interesujące zarówno dla studentów, jak i wykładowców. W czasie spotkania studenci zdobyli nową wiedzę i doświadczenie oraz nawiązali nowe znajomości.

IMG hongkong  IMG hongkong2  IMG hongkong3  IMG hongkong5