Komitet Organizacyjny Akcji SOS wystosował list z podziękowaniem do JM Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr. hab. Kazimierza Karolczaka za pomoc bezdomnym zwierzętom w ramach Akcji SOS – Uczelnie Schroniskom.

Podziekowanie od Komitetu Organizacyjnego Akcji SOS