27 stycznia 2018 r. podczas uroczystości odbywającej się w Warszawie w Pałacu Staszica zainaugurowano obchody Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego, które zostało powołane dokładnie w dniu 27 stycznia 1918 r. Obchody 100-lecia PTG oraz Roku Polskiej Geografii 2018 odbywają się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Specjalną uchwałę z tej okazji przyjął także Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, wyrażając uznanie i szacunek dla tej instytucji naukowej oraz całego środowiska polskich geografów. 

Podczas uroczystości dr Tomasz Rachwał z Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie otrzymał Medal Pamiątkowy 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego w „uznaniu wielkich zasług dla rozwoju polskiej Geografii oraz Towarzystwa”.

Aktywność dra Tomasza Rachwała od blisko 20 lat przejawia się głównie w: organizacji cyklicznych konferencji Instytutu Geografii UP i PTG, wydawaniu wspólnych czasopism (w tym: Prac Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego), wiceprzewodniczeniu Komisji Geografii Przemysłu PTG i pracach w Komitecie Głównym Olimpiady Geograficznej.

W rozwój PTG znaczący udział mieli w przeszłości, i mają obecnie, także inni pracownicy Instytutu Geografii UP, pełniąc ważne funkcje w Zarządzie Głównym PTG i Zarządzie Oddziału Krakowskiego PTG oraz Komitecie Głównym i Okręgowym Olimpiady Geograficznej, organizowanej przez PTG. Od wielu lat spotkania Oddziału Krakowskiego Towarzystwa (zarówno zarządu, jak i ogólnodostępne odczyty popularnonaukowe) odbywają się w Instytucie Geografii UP. Obecnie Przewodniczącym Oddziału Krakowskiego jest prof. UP dr hab. Józef Żychowski, przewodniczącym Komisji Geografii Przemysłu PTG i członkiem Zarządu Głównego PTG – prof. dr hab. Zbigniew Zioło.