30 stycznia 2018 r. w Klubie Studenckim „BAKAŁARZ” odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące działalności kół naukowych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Gospodarzem spotkania była Pani prof. dr hab. Katarzyna Potyrała – Prorektor ds. Studenckich.

W spotkaniu uczestniczyli zastępcy dyrektorów instytutów/kierowników katedr, zajmujący się sprawami studenckimi, opiekunowie kół naukowych oraz przewodniczący kół naukowych, działających w Uczelni. Współprowadzącymi spotkanie byli natomiast: Pani prof. dr hab. Małgorzata Kłyś – Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich Kół Naukowych, Pan Łukasz Bandoła – Kierownik Biura Spraw Studenckich, Pan Marek Żołądek – Kierownik Klubu Studenckiego „BAKAŁARZ”, Pani Magdalena Krupska – Przewodnicząca Samorządu Doktorantów, Pan Kamil Firmanty – Przewodniczący Samorządu Studentów oraz Pan Szymon Kawalec – członek Zarządu Samorządu Studentów.

Podczas spotkania poruszone zostały m.in. tematy związane z zasadami funkcjonowania kół naukowych w Uniwersytecie Pedagogicznym. Pani prof. dr hab. Katarzyna Potyrała – Prorektor ds. Studenckich – zaprosiła do wzięcia udziału w zaplanowanym na maj 2018 r. „Festiwalu Kół Naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”. Przedstawiony został również program promujący studencki ruch naukowy w Polsce pod nazwą „StRuNa”.

Fot. Amirov D., Burda A.