Pani Prorektor ds. Studenckich zorganizowała spotkanie ze starostami wszystkich kierunków i lat studiów niestacjonarnych I i II stopnia.

23 lutego 2018 r. w klubie studenckim Uniwersytetu Pedagogicznego „Bakałarz” na pytania studentów dotyczące regulaminu studiów, harmonogramów zajęć, karty starostów, zadań opiekunów roku oraz Wirtualnego Dziekanatu odpowiadali: Prorektor ds. Studenckich prof. Katarzyna Potyrała, Kierownik Działu Nauczania i Współpracy z Oświatą – mgr Monika Topolnicka-Stolzman, Kierownik Biura Spraw Studenckich – mgr Łukasz Bandoła, przedstawiciel Biura Promocji – mgr Sabina Bisztyga, przedstawiciel Centrum Obsługi Informatycznej – mgr Rafał Bielecki.

(Fot. Monika Wąs)