Żegnamy prof. dr. hab. Marka Waldenberga

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. zw. dr. hab. Marka Waldenberga doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Żegnamy Profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, badacza dziejów myśli politycznej i ruchów społecznych. Wybitnego humanistę, specjalistę polskiej i międzynarodowej historiografii oraz nauki o polityce. Znawcę doktryn politycznych. Znakomitego promotora młodej kadry naukowej i wspaniałego wychowawcę wielu pokoleń prawników i politologów.