9 maja 2018 roku JM Rektor prof. dr hab. Kazimierz Karolczak podpisał porozumienie o współpracy z Wojewódzkim Komendantem Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy Krzysztofem Świerczkiem. W spotkaniu uczestniczyli również: Prorektor ds. Studenckich prof. UP dr hab. Katarzyna Potyrała i prof. dr hab. Piotr Jargusz.

Porozumienie umożliwia podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z zakresu aktywizacji zawodowej, wychowania, resocjalizacji, profilaktyki, edukacji, kultury i sportu. Dzięki zawartej umowie studenci, doktoranci i pracownicy UP będą mogli prowadzić badania naukowo-dydaktyczne w jednostkach organizacyjnych Komendy.

Fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto