11 maja 2018 r., o godz. 9.00 w gmachu Wydziału Pedagogicznego miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Pedagogom X Państwowego Gimnazjum i Liceum Żeńskiego im. Królowej Wandy w Krakowie.

Otwierając uroczystość, JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. Kazimierz Karolczak przywitał licznie zgromadzonych gości, a wśród nich uczennice X Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Królowej Wandy w Krakowie, Pana Grzegorza Lipca – Członka Zarządu Województwa Małopolskiego, Panią Joannę Florkiewicz-Kamieniarczyk – Dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, władze Uniwersytetu Pedagogicznego, dziekanów oraz wszystkich pracowników i gości przybyłych na odsłonięcie tablicy upamiętniającej Pedagogów, którzy w latach w latach 1935–1939 oraz 1945–1950 pracowali i wychowywali młodzież uczącą się w budynku przy ul. Ingardena 4 (dawnej ul. Oleandry 8), gdzie obecnie mieście się siedziba Wydziału Pedagogicznego.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Pedagogom X Państwowego Gimnazjum i Liceum Żeńskiego im. Królowej Wandy w Krakowie
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

JM Rektor prof. Kazimierz Karolczak przywołał decyzję Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2018 r. dotyczącą zgody na umieszczenie w tym budynku tablicy o treści:

„W hołdzie Pedagogom X Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Królowej Wandy, które mieściły się w tym budynku w latach 1935–1939 oraz 1945–1950”. W podpisie: byłe uczennice, Rektor i władze Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej.

JM Rektor prof. Kazimierz Karolczak zaprosił do wspólnego odsłonięcia tablicy i wygłoszenia przemówienia Panią Annę Sikorę, przedstawicielkę uczennic X Państwowego Gimnazjum i Liceum Żeńskiego, oraz Dziekana Wydziału Pedagogicznego prof. UP dr. hab. Ireneusza Świtałę.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Pedagogom X Państwowego Gimnazjum i Liceum Żeńskiego im. Królowej Wandy w Krakowie
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Pani Anna Sikora podziękowała JM Rektorowi prof. Kazimierzowi Karolczakowi oraz władzom Uniwersytetu za wyrażenie zgody, przychylność, pomoc przy realizacji oraz sfinansowanie tablicy. Złożyła również wyrazy wdzięczności za przywrócenie pamięci o: „naszej szkole i jej profesorach, którzy nawet w czasie wojny kontynuowali tajne nauczanie w Ośrodku nr 3, pod kierownictwem Pani Dyrektor Józefy Berggruen, narażając się na represje okupanta niemieckiego”.

Galeria zdjęć