18 maja 2018 r. w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego odbyła się druga edycja spotkania „Student dla Seniora”, zorganizowana przez Koło Naukowe Wolontariatu, działające przy Katedrze Gerontologii Społecznej Instytutu Pracy Socjalnej, we współpracy z Radą Krakowskich Seniorów.

Druga edycja spotkania „Student dla Seniora”

Celem wydarzenia była międzypokoleniowa integracja studentów z osobami starszymi, wykorzystanie potencjału kół naukowych, zwiększenie wiedzy praktycznej seniorów, zachęcenie najstarszych członków społeczności do zaangażowania się w działalność na rzecz środowiska lokalnego.

Galeria zdjęć
Więcej informacji o wydarzeniu